Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny Nr 10, Strefa Nowoczesnych Usług i Produkcji

01.08.2011
 


 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Teren inwestycyjny przeznaczony pod nowoczesne usługi i produkcję.

Grunty będące własnością Gminy Miejskiej: 1203/3, 1210/1, 1211/1, 1223,  1214/4, 1260/6, 1260/7, 1261/17, 1261/18, 1261/21, 1261/22
Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 1,0452 ha - grunt stanowiący własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski działki nr ewidencyjny 1214/4
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) N

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT  

Grunty należą do Gminy

Miejskiej Międzyrzec Podlaski, którą

reprezentuje Burmistrz Miasta

Międzyrzec Podlaski - wycena

dokonana zgodnie z procedurą

przetargową lub na podstawie

wyceny rzeczoznawcy określona

przez uchwałę Rady Miasta.

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski, którą reprezentuje Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Działki nr 1203/3, 1210/1, 1211/1
w części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym „MNU” – symbol A 23 MNU oraz w części pod teren komunikacji oznaczony symbolem 5 KX,ZP – ciągi pieszo rowerowe z zielenią urządzoną.

Działka nr 1214/4 pod teren zabudowy nowoczesnych usług i produkcji oznaczony symbolem 50 NUP.

Działka nr 1223 pod teren usług publicznych oznaczony symbolem planu 12UP.

Działki nr 1260/6, 1260/7, 1261/17, 1261/18, 1261/21, 1261/22 pod teren usług niepublicznych oznaczony symbolem 7 UN oraz w części pod teren zieleni izolacyjnej cmentarza czynnego 52ZIC.

 


 

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Grunty kl IVa Powierzchnia wszystkich działek 3,34 ha Grunt w całości odrolniony

 
Różnica poziomów terenu [m]

1203/3, 1210/1, 1211/1, 1214/2, 1223, 1260/1, 1261/9, 1261/12

 – 0,1 m
Obecne użytkowanie pola uprawne (rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem) /nieużytki
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] 3,0 m
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) sanitarnej 1260/6 i 1260/7  - kable średniego napięcia; 1261/21, 1261/22 – kanał ciepłowniczy i kable średniego napięcia
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Dz. nr 1260/6, 1261/22, 1214/4 – linia napowietrzna średniego napięcia
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

Procent dopuszczalnej zabudowy 

- 1214/4 – wskaźnik intensywności zabudowy -2,0, pow. biologicznie czynna min. 20%

-1203/3, 1210/1, 1211/1 - wskaźnik intensywności zabudowy 1,0, pow. biologicznie czynna min. 30%

-1223 - wskaźnik intensywności zabudowy 2,0, pow. czynna biologicznie min. 50%

-1261/17 do 1261/22 wskaźnik intensywności zabudowy 2,0, pow. czynna biologicznie min. 20%.Ograniczenia wysokości budynków [m]

-1214/2 – 10m

-1203/3, 1210/1, 1211/1, 1223, 1261/17 do 1261/22:

20 m – zabudowa wolnostojąca

16 m – zabudowa bliźniacza

10 m – zabudowa szeregowa 

Strefa buforowa [m] w nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z MPZP

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga klasy Z o szerokości 7 m znajduje się bezpośrednio przy terenie inwestycyjnym
Autostrada / droga krajowa [km] Droga krajowa DK2 (E30)– 0,3 km
Kolej [km] Międzyrzec Podlaski – 2,8 km
Bocznica kolejowa [km] Międzyrzec Podlaski – 2,8 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Bezpośrednio przy granicy działki
- Napięcie 0,4 – 15 kV
- Dostępna moc Określone przez Inwestora
Gaz na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy działki

1203/3, 1210/1, 1211/1, 1214/4,  1223 ~  0,5 km

  1261/17 do 1261/22 ~150 m
- Wartość kaloryczna Gaz wysokometanowy GZ50
Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
- Średnica rury 90 mm
- Dostępna objętość 6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się w pasie drogowym przy terenie inwestycyjnym
- Dostępna objętość 864m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się w pasie drogowym bezpośrednio przy terenie inwestycyjnym
- Dostępna objętość 432m3/24h 
- Ograniczenie zrzutu ścieków  
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) T
Telefony (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu

1203/3, 1210/1, 1211/1, 1214/4,  1223  –  0,5 km

1261/17 do 1261/22  – 0,1 km
- Liczba dostępnych linii analogowych zależna od inwestora
- Liczba dostępnych linii ISDN zależna od inwestora

 

UWAGI 


 

OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ 

Daniel Jasiński – Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski Tel. 83-372-62-16 e-mail: wrg@miedzyrzec.pl

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Mirosław Malinowski – Naczelnik Wydziału Zarządzanie Mieniem Komunalnym Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski

Tel. 83-372-62-26

e-mail: wzmk@miedzyrzec.pl


 ZAŁĄCZNIKI

 


  • Teren inwestycyjny Nr 10, Strefa Nowoczesnych Usług i Produkcji pobierz.pdf