Miedzyrzec Podlaski

login

hasloUłatwienia i ulgi dla inwestorów 

 

 

Od kilku lat władze miasta realizują strategię skierowaną na rozwój nowych inwestycji. Miasto posiada tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą oraz promuje tereny inwestycyjne podmiotów prywatnych.  Z myślą o wsparciu inwestorów wprowadzono ulgi w podatku od nieruchomości oraz najniższe stawki od środków transportu w regionie.

 

Zwolnione z podatku od nieruchomości są budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności handlowej), na których

 

   1. dokonano nowych inwestycji przekraczających kwotę 600 tys. brutto w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym podatnikowi przysługuje zwolnienie lub,

   2. utworzone co najmniej 10 nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty w związku z nową inwestycją w okresie 1 roku poprzedzającego rok, w którym podatnikowi przysługuje zwolnienie

  

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji 

   - w pierwszym roku 90 % wymiaru rocznego podatku od nieruchomości

   - w drugim roku 70 % wymiaru podatku od nieruchomości

   - w trzecim roku 60 % rocznego wymiaru podatku od nieruchomości. 

 

 UCHWAŁA NR XL/342/13 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 16 grudnia 2013 r.
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem
 nowych inwestycji

 

Uchwała Nr X/84/07 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie
 zmiany uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem
nowych inwestycji
 
Uchwała Nr VIII/74/07 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 kwietnia 2007r.
 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem
 nowych inwestycji 
 

Uchwała Nr XXVI/217/12 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 06 listopada 2012r.
w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
na terenie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2013.
UCHWAŁA NR XLVI/387/14 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku
z tworzeniem nowych inwestycji