Miedzyrzec Podlaski

login

hasloMiędzyrzeckie Igrzyska Młodzieżowe

19.11.2014 


Fundamentem rozwoju Międzyrzeca Podlaskiego jest idea miasta tętniącego energią młodych. Zgodnie z przyjętym w Strategii Marki Międzyrzec Podlaski konceptem miasta, jako „Centrum młodzieżowej rekreacji”, dalszy rozwój oferty ma się opierać o ideę kampusu sportowo-edukacyjnego. Ma on pełnić funkcję  kompleksowego  centrum  wypoczynkowego,  łączącego  w  sobie  zamysł  wioski olimpijskiej i kampusu uniwersyteckiego.
 


Oferta ma być skierowana głównie do młodzieży, bo w Międzyrzecu Podlaskim stawiamy na rozwój młodych  ludzi  we  wszystkich  sferach  życia.  Rozumiemy  ich  lepiej  niż ktokolwiek inny, ponieważ w  naszym  mieście  mieszka  więcej młodzieży niż  przeciętnie. Chcemy  wykorzystać  ten  potencjał oraz  ciągle  rozwijaną   bazę  sportową   i   kulturalną.  Chcemy   podnosić   sprawność fizyczną dzieci
i młodzieży, walczyć z otyłością i zachęcić młodych do udziału w zdrowej rywalizacji. 
Dlatego tworzymy Międzyrzeckie Igrzyska Młodzieżowe.

 

 

Rekreację ruchową ma umożliwiać właściwe wykorzystanie zasobów miasta, poprzez rozwinięcie dostępnych form turystyki pieszej, rowerowej, konnej, wodnej oraz stworzenie nowych możliwości wypoczynku połączonego z nauką i kulturą. Siła sportu nie jest bowiem jedyną ważną wartością, którą się kierujemy. Pragniemy połączyć aktywność fizyczną z nauką i kulturą, gdyż wiemy jak na tym etapie życia ważna jest szeroko rozumiana edukacja.

Funkcja edukacyjna ma być realizowana poprzez organizowanie olimpiad i konkursów, podczas których młodzież będzie miała szansę uczestnictwa w rywalizacji naukowej i kulturalnej. Uzupełnieniem Igrzysk będą wystawy, ciekawe pokazy oraz wspólne quizy, gry strategiczne, warsztaty techniczne, itp.
 


Dlatego właśnie Międzyrzec Podlaski przygotowuje szeroką i ciekawą ofertę  całorocznych  wydarzeń, w tym cyklicznych o charakterze sportowym (olimpiady, zawody, wyścigi), a także kulturalno-edukacyjnym (konkursy, turnieje, plebiscyty, festiwale). Chcąc wybrać najciekawszą konstrukcję Igrzysk, poniżej przedstawiamy dwa  pomysły na ich realizację:

  1. Jedno duże, kilkudniowe wydarzenie pod nazwą Międzyrzeckie Igrzyska Młodzieżowe, odbywające się zawsze w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Impreza charakteryzowałaby się rozmachem, wyjątkowością i niezwykłością oraz objęłaby wszystkie aktywności   –   zawody   sportowe ,   konkursy artystyczne    i   turnieje   oparte   na   wiedzy oraz wydarzenia towarzyszące.
  2. Wiele  różnych   wydarzeń  tematycznych  przez  cały  rok  kalendarzowy,  które  razem  złożą się na spójny cykl pod nazwą Międzyrzeckie Igrzyska Młodzieżowe. Dodatkowo, raz lub dwa razy w roku organizowane byłyby imprezy główne, o randze ogólnopolskiej w wybranej dyscyplinie sportu lub konkurencji wraz z imprezami towarzyszącymi – jedno w sezonie letnim, natomiast drugie w sezonie zimowym.


Aby w pełni wdrożyć planowany produkt turystyczny, potrzebujemy współpracy   z    inwestorami   i    sponsorami .    Zachęcamy     więc     Państwa 
do pochylenia się nad ofertami dostępnych w mieście terenów inwestycyjnych, które znajdziecie w tym serwisie.


Zapraszamy również do kontaktu w sprawie sponsoringu oraz ostatecznego kształtu Igrzysk, aby razem stworzyć jak najlepszą imprezę, która będzie przyciągała młodzież. 

 
Pobierz

 

 
 

Miasto Międzyrzec Podlaski

ul. Pocztowa 8

21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 372 62 32

fax: 83 372 62 28

e-mail: mim@miedzyrzec.pl