Miedzyrzec Podlaski

login

hasloMocne strony miasta

 

 •  bardzo korzystne położenie na przecięciu drogi krajowej nr 2  Świecko – Poznań – Warszawa Terespol (będącej częścią europejskiej trasy E30 biegnącej z irlandzkiego Cork przez Paryż, Berlin, Moskwę do Omska) z drogą krajową nr 19 Kuźnica Białostocka – Białystok – Lublin – Rzeszów.
 • przez miasto przebiega linia kolejowa E20 należąca do drugiego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą
 • tranzytowy charakter miasta
 • tworzenie nowych terenów inwestycyjnych
 •  system ulg w podatku od nieruchomości przy tworzeniu nowych inwestycji
 •  profesjonalna obsługa inwestora
 • dostępność siły roboczej, także wysoko wykwalifikowanej 
 • dobry stan i stopniowy rozwój zagospodarowania turystycznego
 • idealne warunki do stworzenia zaplecza rekreacyjno – wypoczynkowego
 • dobry stan środowiska naturalnego
 • duża lesistość w okolicach miasta
 • walory turystyczno – krajoznawcze
 • liczne imprezy kulturalne i sportowe