Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 6, przy ul. Wyszyńskiego

12.07.2011
 

 


 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami przy ulicy Wyszyńskiego Nr ewid. 1948/11, 1948/12, 1948/13, 1948/14, 1948/15, 1948/16, 1948/17, 1948/18, 1948/19, 1948/20, 1948/21

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 0,1155
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Brak

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Wycena dokonana zgodnie z procedurą przetargową

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony w MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i rzemiosłem nie uciążliwym. Oznaczony symbolem w planie jako 3MNU.

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

RIIIb - 0,1700; RIVa - 0,7155

 
Różnica poziomów terenu [m] 0,5 m
Obecne użytkowanie Tymczasowe zagospodarowanie zieleń niska
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] 3 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) T - w północno - wschodnim skraju działki zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej oraz linia kablowa elektroenergetyczna.
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N.
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

Procent dopuszczalnej zabudowy  Max 70 %
Ograniczenia wysokości budynków [m] Max 8 m wysokości do najwyższego gzymsu
Strefa buforowa [m] Nie występuje

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Teren posiada dojazd oraz dojście do ulicy Wyszyńskiego oraz dróg wewnętrznych
Autostrada / droga krajowa [km] 1,35 km
Kolej [km] 2,25 km
Bocznica kolejowa [km] nie dotyczy
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się przy ul. Wyszyńskiego, 50 m od terenu
- Napięcie 0,230 kV
- Dostępna moc Określona przez właściciela 60 kW
Gaz na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy działki 100 m
- Wartość kaloryczna Gaz wysokometanowy GZ 50
Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
- Średnica rury 150 mm
- Dostępna objętość 6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się przy ul. Wyszyńskiego, 50 m od terenu
- Dostępna objętość 864m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Przyłącze znajduje się w północno - wschodniej części terenu inwestycyjnego
- Dostępna objętość 1296m3/24h 
- Ograniczenie zrzutu ścieków 2000 m3/24
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) T
Telefony (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się przy ul. Wyszyńskiego, 50 m od terenu
- Liczba dostępnych linii analogowych określona przez właściciela
- Liczba dostępnych linii ISDN określona przez właściciela

 

UWAGI 

Teren inwestycyjny posiada opracowaną koncepcję zabudowy.

 

OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ 

Dorota Kwiatkowska, inspektor ds. programowania i projektów strategicznych, promocja@miedzyrzec.pl, 83/372-62-32

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Mirosław Malinowski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym, miasto@miedzyrzec.pl, 83 / 372-62-26


 ZAŁĄCZNIKI

  • Teren inwestycyjny nr 6, przy ul. Wyszyńskiego pobierz.pdfKomentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu