Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 4, przy ul. Zadwornej

12.07.2011
 


 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Teren inwestycyjny przy ul. Zadwornej Nr ewd. 92

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 1,5 ha, kształt prostokąta
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Działki sąsiednie znajdują się w posiadaniu osób prywatnych. Po stronie lewej terenu znajdują się działki z zabudowaniami, po stronie prawej bez zabudowań. Działki sąsiednie posiadają w wszystkie uzbrojenia co opisywany teren inwestycyjny.

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT 45/m2 cena do negocjacji

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Leszek Majczyna nr KW 1959/03 dostępna w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg wieczystych w Radzyniu Podlaskim
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obszar mieszkaniowy MN - z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lub obszar rzemiosła usługowego - z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady rzemiosła, hurtowni i drobnych zakładów produkcyjnych.

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

RIVb 0,1143 ha RV 0,8963 ha RVI 0,4574 ha Działki odrolnione

 
Różnica poziomów terenu [m] Maksymalna 2,3 m
Obecne użytkowanie Teren stanowi nieużytek rolny
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] Na terenie miasta Międzyrzec Podlaski poziom wód gruntowych waha się od 1,5 m do 4,0 m poniżej poziomu terenu. Do tej pory nie były przeprowadzane odwierty na terenie działki.
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Linia energetyczna niskiego nap.
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

Procent dopuszczalnej zabudowy  Obszar mieszkaniowy - 35% Obszar rzemiosła usługowego - procent dopuszczalnej zabudowy nie określony w planie zagospodarowania przestrzennego
Ograniczenia wysokości budynków [m] Obszar mieszkaniowy - 8 m do wysokości ostatniego gzymsu
Strefa buforowa [m] Nie dotyczy

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Utwardzona szerokość 5 m
Autostrada / droga krajowa [km] 3 km
Kolej [km] Międzyrzec Podlaski 800 m
Bocznica kolejowa [km] Międzyrzec Podlaski 100 m
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Na terenie działki znajduje się linia niskiego napięcia
- Napięcie 0,230 kV - 0,4 kV
- Dostępna moc Określona przez właściciela działki
Gaz na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy działki 3520 m
- Wartość kaloryczna Gaz wysokometanowy GZ 50
Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
- Średnica rury Na terenie miasta waha się od 250 mm do 63 mm
W punkcie ewentualnego przyłącza wynosi 150 mm
- Dostępna objętość 6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu  
- Dostępna objętość 864m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu 20 m
- Dostępna objętość 432m3/24h 
- Ograniczenie zrzutu ścieków Oczyszczalnia ścieków może  przyjąć 2000m3 /24 h z czego wykorzystane jest 1400 m3/24
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) N
Telefony (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Linia telefoniczna przebiega w sąsiedztwie działki
- Liczba dostępnych linii analogowych  
- Liczba dostępnych linii ISDN  

 

UWAGI 


 

OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ 

Dorota Kwiatkowska, inspektor ds. programowania i projektów strategicznych, promocja@miedzyrzec.pl, 83/372-62-32

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Leszek Majczyna, 503-063-643, leszek.majczyna@orlen.pl


 ZAŁĄCZNIKI

 


  • Teren inwestycyjny nr 4, przy ul. Zadwornej pobierz.pdf