Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 2 „Międzyrzeckie Jeziorka”

12.07.2011
 


 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Teren inwestycyjny " Międzyrzeckie jeziorka" z przeznaczeniem pod wypoczynek i rekreację w skład, którego wchodzą następujące działki o nr ewidencyjnych gruntu: Grunty będące własnością Gminy Miejskiej

489/11 – 486/12;
489/13 – 486/14;
489/14 – 486/15;
489/2
 

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 2,1505ha - grunt stanowiący własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Teren inwestycyjny mieści się w obrębie granic Miasta Międzyrzec Podlaski, nie ma przeciwwskazań co do powiększenia terenu szczególnie od strony zachodniej.

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Grunt należy do Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, którą reprezentuje Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski - wycena dokonana zgodnie z procedurą przetargową lub na podstawie wyceny rzeczoznawcy określona przez uchwałę Rady Miasta.

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski, którą reprezentuje Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

ML :- mieszkalnictwo letniskowego jako obiekty wolnostojące, niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne z poddaszem użytkowym 

489/11 – 486/12;

489/13 – 486/14;

489/14 – 486/15;

UT-S:- usługi turystyki i sportu: zabudowa kubaturowa o funkcji hotelowej z aneksami gastronomicznymi, funkcji kongresowej oraz funkcji uprawiania sportu: 489/2

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Nieużytki

 
Różnica poziomów terenu [m] Na obszarze gruntu wynosi - 12,5 m
W obszarze wody wynosi - 10,3 m głębokości
Obecne użytkowanie Większość terenu stanowi nieużytek rolny
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] Na terenie miasta Międzyrzec Podlaski poziom wód gruntowych waha się od 1,5 m do 4,0 m poniżej poziomu terenu. Do tej pory nie były przeprowadzane odwierty na terenie inwestycyjnym.
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Linie energetyczne średniego napięcia
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) T - budownictwo jednorodzinne wzdłuż ul. Zahajkowskiej,

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

Procent dopuszczalnej zabudowy  Ustalenia szczegółowe dotyczące zabudowy terenu inwestycyjnego, kształtują się następująco:
ML: ustala się maksymalny udział procentowy zabudowy działki na 40%
UT-S: ok. 35% tereny zabudowy, ok. 50% otwarte tereny boisk, kortów itp., ok. 10% parkingi i komunikacja wewnętrzna, a pozostały teren wykorzystany jako zieleń urządzona i zieleń izolacyjna
Ograniczenia wysokości budynków [m] Ustalenia szczegółowe dotyczące wysokości budynków na terenie inwestycyjnym, kształtują się następująco:
ML: określa się maksymalną wysokość budynku na 9 m (dziewięć) od topograficznej powierzchni terenu do najwyższego elementu konstrukcji budynku, np. główki kominowej;
UT-S- ustala się maksymalną wysokość obiektów kubaturowych na 15 m (piętnaście) od topograficznej powierzchni terenu do najwyższego elementu konstrukcji budynku, np. główki kominowej
Strefa buforowa [m] Określone w Uchwale nr XVIII/151/2004 Rady miasta z dn 20 kwietnia 2004 r., która stanowi załącznik do formularza

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Teren znajduje się przy drodze lokalnej o szerokości 5,5 m
Autostrada / droga krajowa [km] 3,5 km
Kolej [km] Międzyrzec Podlaski - 0,6 km
Bocznica kolejowa [km] Międzyrzec Podlaski - 0,6 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się bezpośrednio przy drodze dojazdowej do terenu
- Napięcie 0,230 kV - 0,4 kV
- Dostępna moc Określona przez inwestora
Gaz na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy działki 3,150 m
- Wartość kaloryczna Gaz wysokometanowy GZ 50
Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
- Średnica rury Na terenie miasta waha się od 250 mm do 63 mm
W punkcie ewentualnego przyłącza wynosi 150 mm
- Dostępna objętość 6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N)
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się bezpośrednio przy drodze dojazdowej do terenu
- Dostępna objętość 864m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się bezpośrednio przy drodze dojazdowej do terenu
- Dostępna objętość 432m3/24h 
- Ograniczenie zrzutu ścieków Oczyszczalnia ścieków może  przyjąć 2000m3 /24 h z czego wykorzystane jest 1400 m3/24
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) N
Telefony (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się przy ul. Zahajkowskiej
droga wojewódzka 813 
- Liczba dostępnych linii analogowych *
- Liczba dostępnych linii ISDN *

 

UWAGI 

Teren inwestycyjny "Międzyrzeckie jeziorka" został przeznaczony pod rozwój turystyki, sportu i rekreacji uchwałą Rady Miasta nr XVIII/151/2004 z 30 kwietnia 2004 roku. Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi – 95 ha, w tym powierzchnia zbiornika wodnego 43 ha.

 

OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ 

Dorota Kwiatkowska, inspektor ds. programowania i projektów strategicznych, promocja@miedzyrzec.pl, 83/372-62-32

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Krzysztof Krawiec, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, 83/372-62-18


 ZAŁĄCZNIKI

 


  • Teren inwestycyjny nr 2 „Międzyrzeckie Jeziorka” pobierz.pdfKomentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu