Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 8, przy ul. Jelnickiej 2

01.08.2011
 


 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Teren inwestycyjny przy ul. Jelnickiej 2 Ne ewid 39/6 Księga wieczysta nr 43323

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 1.9318 ha
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) O 3 ha

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT 46 zł/m2 - cena do negocjacji

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele

Skarb Państwa

Użytkownik wieczysty – Mikołajczuk Małgorzata
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obszar produkcji i Zaplecza Technicznego - wydzielone - z podstawowym przeznaczeniem pod:
- zakłady przemysłowe (w tym energetyczne i ciepłownicze,
- zakłady eksploatacji powierzchniowej, bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych,
- urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urządzenia obsługi rolnictwa ( na terenach miejskich),
- inne bazy i zaplecza, obiekty rzemiosła produkcyjnego.
Dopuszcza się także lokalizację:
- urządzeń ograniczających skażenie środowiska,
-zapleczy administracyjno - technicznych lub socjalnych dla przedsiębiorstw, usług komercyjnych, szkół przyzakładowych i ośrodków doskonalenia zawodowego,
- obiektów mieszkalnych dla nadzoru technicznego,
-tereny zieleni,
- urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej obsługujących teren, Obiekty lub urządzenia można, których mowa można lokalizować pod warunkiem:
- że stanowią uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i nie kolidują z nimi,
- że funkcja podstawowa nie jest dla nich kolizyjna,
- nie narusza ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej.

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Teren zabudowy przemysłowej, odrolniony

 
Różnica poziomów terenu [m] 2,1 m
Obecne użytkowanie Teren nie zagospodarowany z przeznaczeniem zabudowy przemysłowej
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] Na terenie nieruchomości nie były robione odwierty. W obrębie miasta Międzyrzec Podlaski poziom wód gruntowych waha się od 1,5 do 7 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) T- dwa budynki gospodarcze.
Jeden o powierzchni ok. 300,00 m2
Drugi o powierzchni ok. 200,00 m2

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

Procent dopuszczalnej zabudowy  Nie określony
Ograniczenia wysokości budynków [m] Nie określone
Strefa buforowa [m] zgodnie z prawem budowlanym

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Działka graniczy z dostępem do drogi publicznej z pozwoleniem i dokumentacją na budowę wjazdu.
Autostrada / droga krajowa [km] 0,216 km
Kolej [km] Międzyrzec Podlaski - 3,400 km
Bocznica kolejowa [km] Międzyrzec Podlaski - 3,400 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100 km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Znajduje się bezpośrednio na terenie
- Napięcie 18 000 V
- Dostępna moc Określona przez inwestora
Gaz na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy działki 3,100 km
- Wartość kaloryczna Gaz wysokometanowy GZ 50
Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
- Średnica rury Na terenie miasta waha sie od 250 mm do 63 mm 
- Dostępna objętość 6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Wodociąg miejski mieści się przy ul. Jelnickiej
- Dostępna objętość 1000m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Kanalizacja znajduje się przy ul. Jelnickiej
- Dostępna objętość 200m3/24h
- Ograniczenie zrzutu ścieków 2000 m3/24h
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) T
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie N
Telefony (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Infrastruktura telekomunikacyjna znajduje się przy ul. Jelnickiej. Występuje możliwość podłączenia telefonów drogą radiową.
- Liczba dostępnych linii analogowych bez ograniczeń
- Liczba dostępnych linii ISDN bez ograniczeń

 

UWAGI 

Działka znajduje się przy obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego – przy skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych drogi krajowej nr 19 , „ Białystok – Lublin - Rzeszów” i drogi ekspresowej wschód – zachód „ Świecko – Terespol”. Teren oddalony jest od centrum miasta o 2 km. Działka w całości ogrodzona i uzbrojona we wszystkie media. 

 

OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ 

Małgorzata Mikołajczuk

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Pani Małgorzata Mikołajczuk kom: 605-591-424,
e – mail: malgorzatka.mikolajczuk@wp.pl


 ZAŁĄCZNIKI

  • Teren inwestycyjny nr 8, przy ul. Jelnickiej 2 pobierz.pdfKomentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisuFilm zrealizowano w ramach projektu „Strategia i promocja marki Międzyrzec Podlaski szansą na szybszy rozwój gospodarczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Produkcja: Agencja Reklamowa Vena Art z Lublina
Scenariusz i reżyseria: Norbert Rudaś