Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 13, przy ul. Jelnickiej

05.04.2019


Teren inwestycyjny nr 13, przy ul. Jelnickiej


 

 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

 

Teren inwestycyjny, przy ul. Jelnickiej.  Grunty będące własnością Gminy Miejskiej i działki Nr 1203/3, 26/5, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/23, 37/11, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6.

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Powierzchnia terenu [ha] 8,0447 ha
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Brak możliwości powiększenia terenu

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Uzyskana w wyniku przetargu lub rokowań na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele

Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski

KW LU1R/00033317/1

KW LU1R/00022214/9
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach wyznaczonych częściowo pod:

 

-  tereny zabudowy usług komunikacji samochodowej – „Uks” z podstawowym   przeznaczeniem gruntów pod zabudowę usług komunikacji samochodowej, tj. budynki, obiekty i przestrzenie wraz z urządzeniami towarzyszącymi przeznaczone na wymienione potrzeby, w tym stacji paliw, motelu, warsztatów, myjni i gastronomii wraz z infrastrukturą techniczną związane z obsługą drogi krajowej i wojewódzkiej (symbol planu Bz1Uks),

-  tereny zieleni izolacyjnej – „ZI” (symbol planu Bz1ZI i B43ZI),

-   tereny zieleni łęgowej i zieleni towarzyszącej ciekom wodnym – „ZŁ” (symbol planu (Bz1ZŁ i B42ZŁ),

- tereny dróg wewnętrznych – „KDW” (symbol planu Bz1KDW, Bz2KDW i Bz3KDW).CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

 Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

 

Łąki i pastwiska klasy IV i V, grunty orne klasy V i VI.
 
Różnica poziomów terenu [m] 2,0 m
 Obecne użytkowanie Nieużytkowane
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m]  ok. 3 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Słupy energetyczne na działce 39 i 1901
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

 

Procent dopuszczalnej zabudowy

ok 30% obszaru nieruchomości
Ograniczenia wysokości budynków [m] maksymalnie do 12 m
Strefa buforowa [m] W obszarze nieruchomości przewidziane planem zagospodarowania pasy zieleni.

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga asfaltowa o szerokości 8 m
Autostrada / droga krajowa [km] 19 – droga krajowa 0,1 km
Kolej [km] Międzyrzec Podlaski kolej E -20 Terespol- Kunowice 3,0 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100 km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu Bezpośrednio przy granicy działki
Napięcie  0,4 – 15 kV
 Dostępna moc  Określone przez Inwestora
Gaz na terenie (T/N) N
Odległość przyłącza od granicy działki  3000 m
Wartość kaloryczna  

Gaz wysokometanowy GZ 50

Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
Średnica rury  

Na terenie miasta waha się od 250 mm do 63 mm

W punkcie ewentualnego przyłącza wynosi 200 mm
Dostępna objętość  6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu  25 m
Dostępna objętość  1000m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu  Bezpośrednio przy granicy działki
Dostępna objętość  200 m3/24h
Ograniczenie zrzutu ścieków  Oczyszczalnia ścieków może  przyjąć 2000m3 /24 h z czego wykorzystane jest 1400 m3/24
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) N
Telefony (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu  25 m
Liczba dostępnych linii analogowych  bez ograniczeń
Liczba dostępnych linii ISDN  bez ograniczeń

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Mirosław Malinowski – Naczelnik Wydziału Zarządzanie Mieniem Komunalnym Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski

Tel. 83-372-62-26

e-mail: wzmk@miedzyrzec.pl


 ZAŁĄCZNIKI

 

Komentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu