Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 12 przy ul. Warszawskiej

08.07.2015


-


 

 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

 

Teren inwestycyjny nr 12 przy ul. Warszawskiej, nr działek – 36,37,38,39,1901

KW LU1R/00057624/0,
KW LU1R/00059182/3

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 0,5056 ha
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Brak

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Według wyceny rzeczoznawcy

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Tadeusz Kot
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego położona jest na „Obszarze Usług Centralnych Komercyjnych” (Obszar UC) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:
a) banki, instytucje ubezpieczeń, dyrekcje i zarządy jednostek gospodarczych, obiekty jednostek projektowych,
b) obiekty handlu detalicznego i hurtowego, obiekty gastronomii, rzemiosła,
c) obiekty turystyki i usługi łączności.CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

 

 


 
Różnica poziomów terenu [m] Nie dotyczy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Słupy energetyczne na działce 39 i 1901
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Działka z dostępem do drogi publicznej – ul. Warszawska
Autostrada / droga krajowa [km] Droga Krajowa nr 2 – 0,17 km
Kolej [km] Międzyrzec Podlaski kolej E -20 Terespol- Kunowice 2,9 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100 km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu nie dotyczy
Gaz na terenie (T/N) N
Woda na terenie (T/N) N
Kanalizacja na terenie (T/N) N
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) N
Telefony (T/N) N

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Kot Tadeusz, tel. 606 884 416


 ZAŁĄCZNIKI