Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 11 przy ul. Radzyńskiej 11

07.07.2015


-


 

 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Teren inwestycyjny nr 11 przy ul. Radzyńskiej 11. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim księga wieczysta: LU1R/000730/1

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 1,8445 ha
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Brak

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Według wyceny rzeczoznawcy

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w likwidacji
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Obszar Produkcji i Zaplecza Technicznego z podstawowym przeznaczeniem pod:
a) zakłady przemysłowe (w tym energetyczne i ciepłownicze),
b) zakłady eksploatacji powierzchniowej,
c) bazy i zaplecza techniczne budownictwa oraz składy, magazyny i hurtownie dla obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych,
d) urządzenia produkcji rolnej i hodowlanej, w tym urządzenia obsługi rolnictwa (na terenach miejskich),
e) inne bazy i zaplecza, obiekty rzemiosła produkcyjnego.  CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Teren przemysłowy  


 
Różnica poziomów terenu [m] Nie dotyczy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] 2m
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Na terenie znajdują się budynki. Łączna powierzchnia zabudowy – 2193,56 m2. Konstrukcja murowa, stalowa i mieszana. Jedno i dwukondygnacyjne. Kryte papą, blachą. Wyposażone w instalacje: elektryczne, wod –kan, c.o., wentylację grawitacyjną i mechaniczną oraz instalacje technologiczne. Stolarka drzwiowa drewniana i metalowa. Funkcja: budynki produkcyjne, magazynowe, biurowo – socjalne, pomocnicze. 

 

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Działka z dostępem do drogi publicznej – ul. Radzyńska
Autostrada / droga krajowa [km] Droga Krajowa nr 19 – 0,54 km
Kolej [km] Miedzyrzec Podlaski kolej E -20 Terespol- Kunowice 0,2 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100 km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) T
- Odległość przyłącza od granicy terenu nie dotyczy
Gaz na terenie (T/N) N
Woda na terenie (T/N) T
Kanalizacja na terenie (T/N) T
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) T
Telefony (T/N) T

 

UWAGI 

 

 


 

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Grzegorz Gregorowicz, tel. 602 299 135


 ZAŁĄCZNIKI