Miedzyrzec Podlaski

login

hasloTeren inwestycyjny nr 3, przy ul. Grzybowej

12.07.2011
 


 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU:

 

POŁOŻENIE 

Nazwa lokalizacji: 

Teren inwestycyjny przy ul. Grzybowej Nr Ew. 389/1 do 389/30, 439.

Miasto/Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 9,0682 ha, kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 280/320 m
Możliwość powiększenia terenu (krótki opis) Zawarta jest w Uchwale Rady Miasta z dn. 31 marca 2006 r nr XXXVIII/340/06

 

CENA 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT Wycena dokonana zgodnie z procedurą przetargową

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

Właściciel/właściciele Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren wg MPZP przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI 

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

RIVb - 2,428; RV - 5,3306; RVI0,0981; B-RV -0,0240
PSV - 0,1143; LSV - 0,6632;
LSVI - 0,1278; W - 0,0652.

 
Różnica poziomów terenu [m] 1,4 m
Obecne użytkowanie Część terenu jest dzierżawiona, pozostała stanowi nieużytek rolny
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] Na terenie nieruchomości nie były robione odwierty. W obrębie miasta Międzyrzec Podlaski poziom wód gruntowych waha się od 1,5 do 4 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) N
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) T - napowietrzna linia energetyczna oraz strefa bezpieczeństwa
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N

 

OGRANICZENIA BUDOWLANE 

Procent dopuszczalnej zabudowy  25%
Ograniczenia wysokości budynków [m] Dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkalnej - dwie kondygnacje z poddaszem użytkowym jako zabudowa wolnostojąca; Określa się wysokość budynku na 12 m od topograficznej powierzchni terenu do najwyższego elementu elewacji budynku.
Strefa buforowa [m] Na terenie zabudowy jednorodzinnej od strony lasu przewidziana jest strefa ochrony przyrody - 300 m

 

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Nieutwardzona
Autostrada / droga krajowa [km] 6,4 km
Kolej [km] Międzyrzec Podlaski 2,8 km
Bocznica kolejowa [km] Międzyrzec Podlaski - 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Lublin 100 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Lublin 100 km

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA 

Elektryczność na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu 20m
- Napięcie 0,230 kV - 0,4 kV
- Dostępna moc określona przez właściciela
Gaz na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy działki 2500 m
- Wartość kaloryczna Gaz wysokometanowy GZ 50
Ciepłospalanie min 34MJ/Nm3
- Średnica rury Na terenie miasta waha się od 250 mm do 63 mm
W punkcie ewentualnego przyłącza wynosi 150 mm
- Dostępna objętość 6000 Nm3/h
Woda na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu 400 m
- Dostępna objętość 864m3/24h
Kanalizacja na terenie (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu 750 m
- Dostępna objętość 432m3/24h 
- Ograniczenie zrzutu ścieków Oczyszczalnia może przyjąć 2000m3 /24 h ścieków z czego wykorzystane jest 1400 m3/24
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) N
Telefony (T/N) N
- Odległość przyłącza od granicy terenu 250 m, możliwość założenia telefonów radiowych
- Liczba dostępnych linii analogowych *
- Liczba dostępnych linii ISDN *

 

UWAGI 

Do opisywanego terenu inwestycyjnego Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Grzybowej w Międzyrzecu Podlaskim (XXXVIII/340/06 z dnia 31 marca 2006 roku).
Teren położony w południowo -wschodniej części miasta w pobliżu ulicy Siteńskiej. W przyszłości planowany jest w sąsiedztwie przebieg obwodnicy wschodniej, który połączy część północną z południową miasta. Wsparcie miasta dla inwestora to przede wszystkim do minimum zredukowanie czasu załatwiania wszelkich formalności związanych z inwestycją.

 

OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ 

Dorota Kwiatkowska, inspektor ds. programowania i projektów strategicznych, promocja@miedzyrzec.pl, 83/372-62-32

 

OSOBY DO KONTAKTU 

Krzysztof Krawiec, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, 83/372-62-18


 ZAŁĄCZNIKI

 


  • Teren inwestycyjny nr 3, przy ul. Grzybowej pobierz.pdfKomentarze


Aby dodać post na forum Proszę się zalogować do serwisu