Miedzyrzec Podlaski

login

hasloRzecznik na straży przedsiębiorców

05.08.2019 

Mali i średni przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w rozwiązywaniu spraw prowadzonych  z administracją publiczną.

 

Urząd Rzecznika jest elementem Konstytucji Biznesu – pakietu ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stoi na straży zasad między innymi: wolności gospodarczej, domniemania uczciwości przedsiębiorcy czy przyjaznej interpretacji przepisów. Do jego kompetencji należy występowanie o interpretacje przepisów oraz wyjaśnienia prawne, wnioskowanie o wszczęcie postepowań wyjaśniających lub dyscyplinarnych względem urzędników naruszających zasady ustanowione w Konstytucji Biznesu. Rzecznik może również opiniować projekty aktów prawnych oraz wspierać przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych.

Więcej informacji na stronie www.rzecznikmsp.gov.pl.

 

Wniosek o interwencję rzecznika można złożyć mailowo na adres: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl lub biuro@rzecznikmsp.gov.pl lub osobiście i listownie w biurze Rzecznika ul. Wilcza 46, 00-679 w Warszawie.